Kost het iets?

kosthetietsDe hulp die Zorgzaam Stedum biedt is gratis, omdat deze wordt verzorgd door vrijwilligers. Hulpvragers betalen alleen vervoerskosten en eventuele materiaalkosten.

Kosten die gemaakt worden, worden direct afgerekend met de vrijwilliger. In geval van vervoer van een hulpvrager, betaalt de hulpvrager € 0,30 per gereden kilometer aan de vrijwilliger. Dit bedrag wordt op dezelfde dag door de hulpvrager betaald als de geleverde dienst heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat de hulpvrager contant geld in huis heeft.

In verband met veiligheid en aansprakelijkheid is het niet toegestaan aan een vrijwilliger de bankpas te geven om daarmee te pinnen.

Als dit voor u problemen geeft, bespreek dit dan van te voren met één van de coördinatoren.

Het lenen van hulpmiddelen is gratis.