Toekenning subsidie VSB en NAM

Zowel het VSB fonds als de NAM hebben de subsidieaanvraag van Zorgzaam Stedum gehonoreerd. Het VSB fonds stelt voor de periode tot 1 april 2016 €2235,- ter beschikking, de NAM €2200,-. De gemeente had al eerder €1100,- toegekend. Een groot deel van de begroting is door de bijdragen gedekt en de stichting kan nu alle nodige uitgaven doen, zoals het aanschaffen van hulpmiddelen en kantoorbenodigdheden.

Reacties zijn gesloten.