Ik wil hulp bieden

Zorgzaam Stedum is altijd op zoek naar vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer hulpvragen opgelost kunnen worden. En… hoe meer vrijwilligers, hoe kleiner de belasting per vrijwilliger.

Als u het leuk vindt om u af en toe in te zetten voor uw dorpsgenoten dan nodigen we u uit om zich aan te melden.

Hoe werkt het?

U kunt zich bij Zorgzaam Stedum aanmelden als vrijwilliger door te bellen naar telefoonnummer:

06-12494422. De coördinatoren zijn bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.30 uur. U kunt zich ook aanmelden middels het contactformulier.

Na uw aanmelding neemt een coördinator van Zorgzaam Stedum contact met u op om nader kennis te maken en om uw wensen, inzetbaarheid en beschikbaarheid goed in kaart te brengen. Na dit gesprek komt uw naam in de digitale kaartenbak en kunt u benaderd worden voor vrijwillige klussen. Als u benaderd wordt is er altijd de mogelijkheid om te weigeren, als het u niet uitkomt.

Om de dienstverlening goed te laten verlopen, worden er zowel met de vrijwilligers als met de hulpvragers een aantal algemene afspraken gemaakt. Als vrijwilliger ondertekent u deze afspraken eenmalig en u onderschrijft hiermee dat u het eens bent met deze afspraken. Klik hier als u deze afspraken wilt lezen.

Onkostenvergoeding, verzekeringen en begeleiding

De hulp die Zorgzaam Stedum biedt kan gratis worden aangeboden omdat deze wordt verzorgd door vrijwilligers. Hulpvragers dienen wel eventuele vervoerskosten à 0,30 cent per kilometer en eventuele materiaalkosten te betalen. Dit moeten zij op dezelfde dag betalen als u de dienst verleent.

Vrijwilligers zijn door de gemeente Loppersum verzekerd voor WA, ongevallen en persoonlijke eigendommen.

De begeleiding van de vrijwilligers ligt in handen van de coördinatoren. Vrijwilligers kunnen bij hen altijd terecht met vragen of situaties waar ze tegenaan lopen. Een aantal malen per jaar zullen vrijwilligersbijeenkomsten worden georganiseerd, waar relevante ontwikkelingen zullen worden besproken en vrijwilligers met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.