Hoe werkt het?

Zorgzaam Stedum werkt met coördinatoren en vrijwilligers. Hulpvragers kunnen bij Zorgzaam Stedum terecht voor tijdelijke en incidentele hulpvragen, die niet vanuit de reguliere hulpverlening kunnen worden opgelost.

Heeft u een hulpvraag, of wilt u in contact komen met een vrijwilliger om samen een sociale activiteit te ontplooien, dan kunt u telefonisch of via de website contact opnemen. Een coördinator neemt de hulpvragen in behandeling en zal zo snel mogelijk een geschikte vrijwilliger proberen te vinden.

Een hulpvraag wordt bij voorkeur en indien mogelijk uiterlijk drie werkdagen voor de datum dat hulp nodig is bij Zorgzaam Stedum aangemeld. Hoe eerder een hulpvraag wordt ingediend, hoe groter de kans dat deze vraag ook opgelost kan worden.

De koppeling

– Na melding en doorspreken van een hulpvraag zoekt de coördinator in het vrijwilligersbestand naar een geschikte vrijwilliger en neemt contact op. Met alle vrijwilligers zijn afspraken gemaakt over het soort taken die hij of zij wil verrichten en de frequentie.

– Het kan zijn dat er ondanks alle inspanningen geen geschikte vrijwilliger beschikbaar is voor de datum dat de hulpvraag uitgevoerd moet worden. De coördinator zal dit bespreken met de hulpvrager.

De dienstverlening

De vrijwilliger neemt zelf contact op met de hulpvrager om precieze afspraken te maken. De vrijwilliger voert alleen de taak uit die van te voren is afgesproken. Voor nieuwe hulpvragen kan de hulpvrager opnieuw contact op te nemen met de coördinator van Zorgzaam Stedum.

Om de dienstverlening goed te laten verlopen, worden er zowel met de vrijwilligers als met de hulpvragers een aantal algemene afspraken gemaakt. Als hulpvrager ondertekent u deze afspraken eenmalig en u onderschrijft hiermee dat u het eens bent met deze afspraken. Klik hier als u deze afspraken wilt lezen.

Na afloop

Kosten die gemaakt worden, worden direct afgerekend met de vrijwilliger. In geval van vervoer van een hulpvrager, betaalt de hulpvrager € 0,30 per gereden kilometer aan de vrijwilliger. Dit bedrag wordt op dezelfde dag door de hulpvrager betaald als de geleverde dienst heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat de hulpvrager contant geld in huis heeft.

In verband met veiligheid en aansprakelijkheid is het niet toegestaan aan een vrijwilliger de bankpas te geven om daarmee te pinnen.

Als er na afloop bijzonderheden te melden zijn, dan kunnen hulpvrager en vrijwilliger contact opnemen met de coördinator.