Organisatie

Zorgzaam Stedum springt in op de behoefte van mensen aan hulp, zorg en aandacht. Niet iedereen heeft altijd hulp, zorg of aandacht nodig, maar iedereen kan in een positie komen waarin hulp, zorg en aandacht zeer welkom en soms misschien wel onontbeerlijk is. Zorgzaam Stedum wil een organisatie zijn die mensen die dit nodig hebben de helpende hand toesteekt, op een laagdrempelige en betrouwbare manier.

De stichting Zorgzaam Stedum is in maart 2014 officieel opgericht. Het bestuur richt zich op de organisatie van de randvoorwaarden voor de coördinatoren en de vrijwilligers. De statutaire doelstelling van de stichting is: het bieden van niet door reguliere zorg geboden hulp aan personen met als woon- of verblijfplaats Stedum, als reactie op hun tijdelijke of incidentele hulpvraag.

Zorgzaam Stedum richt zich op de volgende drie doelgroepen:

  1. Inwoners en verblijvenden in het dorp Stedum die hulp nodig hebben die niet door de reguliere zorg wordt verstrekt;
  2. Mantelzorgers die actief zijn in Stedum en die ontlast moeten worden in hun taken;
  3. Inwoners of verblijvenden die eenvoudige hulpmiddelen nodig hebben.

Het bestuur van Zorgzaam Stedum bestaat uit, Karel Zuiderveld voorzitter, Fred Werkman penningmeester, Joke Koenes secretaris, Afie Nienhuis algemeen bestuurslid, Carola Kruidhof, algemeen bestuurslid.

Het bestuur van Zorgzaam Stedum houdt zich bezig met de aansturing en het beleid van de stichting. De coördinatoren, Nynke Osinga, Ida Rijskamp en Betty Weert, dragen zorg voor de uitvoering, het contact met de vrijwilligers en cliënten en de koppelingen.

Stichting Zorgzaam Stedum is de volgende personen erkentelijk voor hun bijdrage in de opstartfase:

  • Helma Mulder van Studio 7 voor het ontwerpen van het logo en de folder
  • Jan Alwin de Jong en Janna Bathoorn van Studio Stedum voor het ontwerpen van de site
  • LINEUP voor de hosting van de website
  • Notaris Huitsing voor het passeren van de akte van de stichting